APO ผนึก APM KFS ลุยเดินสายโรดโชว์ จ.เชียงใหม่ มั่นใจพื้นฐานแกร่ง

APO ผนึก APM KFS ลุยเดินสายโรดโชว์ จ.เชียงใหม่ มั่นใจพื้นฐานแกร่ง

นายนิพนธ์ อุดมผลกุล (ที่ จากซ้าย) กรรมการและผู้ก่อตั้ง, นายสิทธิภาส อุดมผลกุล (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน (ที่ จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (APO)  พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ ขวา) ประธานกรรมการ, นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายสุริยา ธรรมธีระ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ดร. วรนันท์ ถาวรนันท์ (ที่จากขวา) กรรมการผู้จัดการนายชานนทร์ ปิยสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KFS) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้