PSP เปิดใช้งานคลังยางมะตอย เฟส 2

PSP เปิดใช้งานคลังยางมะตอย เฟส 2

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (PSP) นำโดยคุณเสกสรร ครองพาณิชย์ (ที่ จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณชาญชัย จันทรพิมล (ที่ จากซ้ายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายและพัฒนาธุรกิจ และคุณณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล (ที่ จากซ้ายประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วิศวกรรมและความปลอดภัย จัดพิธีเปิดใช้งานโครงการขยายคลังยางมะตอย เฟส 2 (Asphalt Phase II) เพื่อเพิ่มอัตราการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยางมะตอยมากกว่าเท่าตัว รองรับความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณดิษทัต ปันยารชุน (กลางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในพิธี และ คุณสุชาติ ระมาศ (ที่ จากขวาผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ คลังน้ำมันสมุทรสาครของบริษัท เมื่อวันที่ มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา