CHEWA จับมือ PLANET เสริมแผนธุรกิจเพื่ออนาคต ส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

CHEWA จับมือ PLANET เสริมแผนธุรกิจเพื่ออนาคต ส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

CHEWA จับมือ PLANET ร่วมวางแผนส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลัก ESG เซ็น MOU ความร่วมมือร่วมกัน เริ่มที่ติดตั้งสถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า ให้บริการลูกบ้านในพื้นที่โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านพักอาศัย หวังทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero-Carbon) พร้อมมีแผนขยายความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนในอนาคต

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้เหนือกว่าความพึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับการวางแผนธุรกิจสู่แผนการ Low Carbon คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมกับพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (ESG) บริษัทจึงตัดสินใจเลือก PLANET เป็นพันธมิตรเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจาก PLANET เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่มีความล้ำสมัย และได้รับการยอมรับอย่างสูงจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และทั้งสองบริษัท มีแนวคิดเดียวกันในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับชีวิตของลูกบ้านที่อาศัยในโครงการของชีวาทัยเท่านั้น แต่ยังสอดรับกับเทรนด์พลังงานทางเลือกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม]

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่าง PLANET และ CHEWA นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทางลูกบ้านในโครงการคอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัยของชีวาทัยเป็นอย่างมากในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายแล้ว ยังมีส่วนร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน และมีส่วนร่วมนำไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero-Carbon) โดยจะเริ่มที่โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา เป็นโครงการแรก” นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าว

ด้านนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด (PlanetEV) บริษัทย่อย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) สำหรับให้บริการกับลูกบ้านที่อยู่ในโครงการของชีวาทัย ทั้งในส่วนโครงการคอนโดมิเนียม และโครงการบ้านพักอาศัย โดยสถานีชาร์จไฟสำหรับรถไฟฟ้า (EV Charger) ของ PlanetEV มีความเร็วในการชาร์จ มีระบบความปลอดภัยที่รองรับมาตรฐานสูงสุด ด้วยเครื่องชาร์จ AC ที่มีระบบการชาร์จเทคโนโลยีอัจฉริยะขนาด 7kW, 11kW และ 22kW  และเครื่องชาร์จ DC ขนาด 80kW, 120kW และ 160kW ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งบริการสำหรับให้กับลูกบ้านของชีวาทัย

"ทั้ง 2 ฝ่ายยังมีแผนต่อยอดขยายความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน ติดตั้งระบบการจัดการและการผลิตและควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Roof) เพื่อให้บริการกับลูกบ้านในโครงการของ CHEWA ในอนาคตด้วย หลังจากมีผลงานติดตั้ง Solar Roof ให้กับ บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด (CJ)  ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และกำลังดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ภายในบริเวณบ่อน้ำ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง" นายประพัฒน์กล่าว