KTMS ปักหมุด รพ. วิชัยยุทธ เปิดศูนย์ไตเทียม

KTMS ปักหมุด รพ. วิชัยยุทธ เปิดศูนย์ไตเทียม

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.วิจิตร เตชะเกษม (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส (KTMS ) ร่วมด้วยนายแพทย์ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายแพทย์วิเชียร กาญจนภูมิ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมลงนามในสัญญาประกอบกิจการศูนย์ไตเทียม เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในรพ.วิชัยยุทธ ซึ่งการเปิดหน่วยไตเทียมดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สอดรับตามนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจในการขยายหน่วยไตเทียมโดยการเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลเอกชน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในระดับต่าง ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง