PCC เซ็นรับงาน “หม้อแปลงไฟฟ้า ของกฟภ.” จำนวน 1,300 เครื่อง มูลค่า 113 ลบ.

PCC เซ็นรับงาน “หม้อแปลงไฟฟ้า ของกฟภ.” จำนวน 1,300 เครื่อง มูลค่า 113 ลบ.

นายจักรี กิจบัญชา รองผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พรีไซซ สมาร์ทกริด โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ร่วมลงนามเซ็นสัญญาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ 22 เควี จำนวน 1,300 เครื่อง ตามสัญญาเลขที่ สญ1-มป-020-2567 มูลค่า 113,088,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้