AGE มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปี 2567

AGE มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปี 2567

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เนื่องในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษา ประจำปี 2567 โรงเรียนวัดปรีดาราม จำนวน 10 ทุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นนำไปปฏิบัติตาม และร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในระดับมาตรฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงานซึ่งเป็นลูกหลานของพนักงานและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา