ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ รมต. กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ให้ข้อมูลโอกาสทางธุรกิจแก่ บจ. ไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ รมต. กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ให้ข้อมูลโอกาสทางธุรกิจแก่ บจ. ไทย

นายปีเตอร์ ซียาร์โต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Business Opportunities & Investment Promotional Policies in Hungary : Investment Success Stories in Hungary” ให้ข้อมูลศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในฮังการี แก่ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมทั้งเอกอัครราชทูต จากสถานเอกอัครราชทูต 6 ประเทศได้แก่ ชิลี โปแลนด์ สาธารณรัฐสโลวัก มองโกเลีย สหภาพยุโรป ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในประเทศไทย ร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยมี ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน และ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ