“KJL” เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน บล.กรุงศรี พัฒนสิน เข้าเยี่ยมชมกิจการ

“KJL” เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน บล.กรุงศรี พัฒนสิน เข้าเยี่ยมชมกิจการ

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายพงศกร ประเวศวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตตู้ไฟสวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมั ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมกิจการ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโชว์ศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ ณ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็ว ๆ นี้