NITMX จัดพิธีลงนามข้อตกลงการให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดน Cross-Border QR Payment “ไทย-ลาว” กับ LAPNet เชื่อมโยงประเทศที่ 8 ในเอเชีย

NITMX จัดพิธีลงนามข้อตกลงการให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดน Cross-Border QR Payment “ไทย-ลาว” กับ LAPNet เชื่อมโยงประเทศที่ 8 ในเอเชีย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน Cross-Border QR Payment ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว โดยคุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด และคุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยและกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด พร้อมด้วย Mr. Sisamone Srithirath CEO บริษัท Lao National Payment Network Company Limited หรือ LAPNet เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมี Mr. Kongsack Souphonesy Deputy Managing Director, BCEL Bank ในนามตัวแทน Board of Director ของ LAPNet พร้อมตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน Cross-Border QR Payment ถือเป็นความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชีย ซึ่งได้เปิดให้ใช้บริการนับตั้งแต่ปี 2564 โดยความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน Cross-Border QR Payment กับสปป.ลาว นับเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศในเอเชียเป็นประเทศที่ 8 ต่อเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ที่ได้เชื่อมโยงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแล้ว การร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้ผู้ใช้บริการประชาชนไทยและประชาชนลาว สามารถชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR ระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเสริมสร้างการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของไทยให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินของในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น โดยปัจจุบันโครงการชำระเงินข้ามพรมแดนไทย-ลาวยังอยู่ในระยะแรก ที่ผู้ใช้บริการลาวจะสามารถสแกน Thai QR payment ผ่าน Mobile Application เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการในประเทศไทยได้ โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 3 เมษายน 2567 นี้  และกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายการให้บริการสำหรับคนไทยที่จะใช้การสแกน QR Code ณ สปป. ลาว

คุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า “NITMX มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ LAPNet ในการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน Cross-Border QR Payment ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว โดยโครงการนี้ได้มีการริเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งสมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก และคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันภารกิจระดับชาติจนสำเร็จ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานระบบการชำระเงินที่สำคัญของไทยไปอีกขั้น โดย NITMX สัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการชำระเงินของไทย เพื่อมุ่งหน้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ”

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยและกรรมการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนธนาคารสมาชิกที่เข้าร่วมในพิธีลงนามสัญญาความตกลงร่วมมือระหว่างธนาคารไทย และธนาคารของ สปป.ลาว ในการสร้างการเชื่อมโยง Cross-border QR Payment การลงนามสัญญาในครั้งนี้ จะเสริมสร้างความร่วมมือและความใกล้ชิดทางด้านบริการทางการเงินระหว่างธนาคารไทยและธนาคารของสปป. ลาว ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้กว้างขวางขึ้น เป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาโครงการ Cross-border QR Payment ทั้งภาครัฐ ธนาคาร และภาคเอกชน สมาคมธนาคารไทยมั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านการเงินระหว่างไทยและลาว ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ”

Mr. Sisamone Srithirath CEO บริษัท Lao National Payment Network Company Limited เผยว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท LAPNet และคณะกรรมการบริหารจากธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมาร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนของสปป. ลาว-ไทยระหว่าง LAPNet และ NITMX โดยโครงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินด้วย QR Code ข้ามชายแดนลาว-ไทย จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งเสริมการบูรณาการการค้าและบริการข้ามพรมแดนตามกรอบความร่วมมืออาเซียน และเชื่อมั่นว่าสามารถขยายปริมาณผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่การโอนเงินข้ามประเทศไทย-ลาวได้ในอนาคต”

โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์และสนับสนุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอีกขั้น  ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลของไทย สะท้อนให้เห็นถึงการชำระเงินข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย NITMX ยังมีแผนที่จะขยายการเชื่อมโยงไปยังอีกหลายประเทศในเอเชีย ได้แก่ อินเดีย และเกาหลีใต้ ในปี 2567 นี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทาง https://www.itmx.co.th