TPLAS เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน

TPLAS เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน

คุณอภิรัตน์  ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทของ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (TPLAS) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ การดำเนินงานและขั้นตอนการผลิตสินค้า เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่ลงเรียนในสาขาวิชา Creative Management โดยในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจัดทำโครงการร่วมกับกลุ่มนักศึกษา ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ดิ้งให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้