KTMS ขึ้นแท่น TOP 3 อุตสาหกรรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหญ่ของไทย

KTMS ขึ้นแท่น TOP 3 อุตสาหกรรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหญ่ของไทย

กรุงเทพฯ – บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส “KTMS” ผงาดติดอันดับ TOP 3 ของตลาดอุตสาหกรรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหญ่ สอดรับนโยบายการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนใน กลุ่มธุรกิจ ล่าสุดผนึก รพ.วิชัยยุทธ เปิดศูนย์ไตเทียมแห่งใหม่หนุนรายได้แตะระดับ 600 ล้านบาท

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” ผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบครบวงจร (One-stop Services) เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ KTMS ติดอันดับ TOP 3 ของตลาดอุตสาหกรรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหญ่

โดยในปี 2567 เปิดศูนย์ไตเทียมเพิ่มอีก 5-8 แห่งตามเป้าที่วางไว้ จากปัจจุบัน 28 แห่ง และเครื่องฟอกไตปัจจุบัน 349 เครื่อง หนุนเป้ารายได้แตะระดับ 600 ล้านบาท จากกลยุทธ์การลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจของบริษัท ได้แก่ KTMS บริษัทมีแผนสำหรับการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในไตรมาสที่ 1/2567 จะขยายสาขาประมาณ 1 - 2 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 6 - 24 เครื่อง โดยล่าสุดได้มีการลงนามในสัญญาประกอบกิจการศูนย์ไตเทียม เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในรพ.วิชัยยุทธ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สอดรับตามนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจในการขยายหน่วยไตเทียมโดยการเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลเอกชน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในระดับต่างๆ

ส่วน บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด ปัจจุบันบริษัทมีแผนสำหรับการเปิดสาขาและซื้อเครื่องไตเทียมภายในไตรมาสที่ 1/2567 จำนวน 1 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 8 - 12 เครื่อง  ขณะที่ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันมีคำสั่งซื้องานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าแล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวม 7.77 ล้านบาท และงานปรับปรุงหน่วยไตเทียม 2 โครงการ มูลค่า 0.69 ล้านบาท คาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จในไตรมาส ที่ 1/2567 และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 7 โครงการ มูลค่ารวม 11.77 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งคาดว่าจะติดตั้งได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2567

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการขยายเฟสใหม่เพิ่มเติมสำหรับคลินิกไตเทียมพัฒนาการ เพื่อรองรับการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาคลังสินค้าและจัดเก็บเวชภัณฑ์ หลังจากบอร์ดได้อนุมัติให้ซื้ออาคารพาณิชย์จาก บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่แล้ว และคาดว่าจะดำเนินการ   แล้วเสร็จได้ในไตรมาส 2/2567 นี้

ส่วนผลการดำเนินงานงวดปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 456.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.69% (YoY) และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่ 14.21 ล้านบาท จากการเติบโต ของการดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ, กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ และได้ประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 0.014 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พ.ค. 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2567