Efin Group จับมือ ปัญญาภิวัฒน์ สานพลังพัฒนาคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมฟินเทค ต่อยอดเทคโนโลยีทางการเงิน

Efin Group จับมือ ปัญญาภิวัฒน์ สานพลังพัฒนาคนรุ่นใหม่ สร้างสังคมฟินเทค ต่อยอดเทคโนโลยีทางการเงิน

“บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด” หรือ “กลุ่มธุรกิจ Efin” ผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟแนนซ์การลงทุน จับมือ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ผุดไอเดียจัดตั้งโครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคน ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันในอนาคต ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่ง “โอกาส”  

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมบัติศิริ  เชาวกุล (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมศุข (แถวนั่งกลาง) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management : PIM)  ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรในสถาบันให้มีความพร้อมในทุกสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน  ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำกัด เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

กลุ่มธุรกิจ Efin มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี สื่อ และการลงทุน มากว่า 24  ปี  มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับผู้เกี่ยวข้องในสังคมการเงินการลงทุน และองค์กรต่างๆ ด้วยข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ความรู้ การบริการที่เข้าใจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย