ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้” ขยายผลความรู้บริหารเงินหลังเกษียณ โดยมี แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดงาน และจัดเสวนา จาก Aged Society สู่ Happy Young Old” พร้อมด้วยวิทยากรจากบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และองค์กรพันธมิตร เมื่อ 21 มี.ค. 2567 ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney