ATP30 คว้าใบรับรอง TGO เดินหน้าลดคาร์บอนเต็มสูบ

ATP30 คว้าใบรับรอง TGO เดินหน้าลดคาร์บอนเต็มสูบ

ATP30 ผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานรอบเขตนิคมอุตสาหกรรม คว้าใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก TGO พร้อมยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ เตรียมเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าให้บริการ

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทได้ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ภาคการบริการ และสำนักงาน

การได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ถือเป็นก้าวสำคัญของ ATP30 ในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล เพื่อประเมินและทบทวนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ทำให้มีสัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร Scope 1 ที่ 87.97%  Scope 2 ที่ 1%  และ Scope 3 ที่ 11.03%

ทั้งนี้ ATP30 วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) หุ่นยนต์ที่จะช่วยควบคุมติดตามการเดินรถ จัดการเส้นทางการเดินรถให้เกิดความคุ้มค่า ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมขยายสัดส่วนของรถไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ซึ่งจากที่บริษัทให้บริการรถไฟฟ้า ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าการให้บริการด้วยรถไฟฟ้าสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 65% เมื่อเปรียบเทียบกับรถเครื่องยนต์สันดาป

อีกทั้งบริษัทมีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟ แผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเดินรถไฟฟ้าได้ประมาณ 30% และคาดว่าจะสามารถขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น ให้สอดรับกับปริมาณรถไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

จากนโยบายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าว ส่งผลให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ ATP30 สนใจใช้บริการทั้งรถรับส่งพนักงานน้ำมันและรถไฟฟ้ามากขึ้น โดยบริษัทมีความพร้อมในการจัดหารถและให้บริการ การได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก TGO ในครั้งนี้ ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ATP30 ในการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยื