XSpring AM เพิ่มขีดจำกัดการลงทุนในหุ้น ESG ผ่านกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

XSpring AM เพิ่มขีดจำกัดการลงทุนในหุ้น ESG ผ่านกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)

บลจ.เอ็กซ์สปริง ทลายขีดจำกัดการลงทุนในหุ้นที่เน้น ESG ผ่าน กองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) ชูจุดเด่นลงทุนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ซื้อขายเพิ่มได้ตลอดการถือหน่วย ที่มาพร้อมกับความโปร่งใสในการคัดสรรหุ้นผ่านคะแนน ESG พร้อมเล็งออกกองทุน Thai ESG  เสริมทัพ เพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เพื่อสร้างความครบถ้วนในผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG แบบ 360 องศา

นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ XSpring AM (Mr. Yodsakorn Follett Chief Executive Officer, XSpring Asset Management Company Limited) เปิดเผยว่า XSpring AM มีนโยบายสนับสนุนความยั่งยืนในสังคมด้วยการเป็นตัวกลางนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนต่าง ๆ ที่มุ่งเป้าไปในบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับ ESG ผ่านกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) ซึ่งกองทุนนี้ XSpring AM ได้เปิดขายมาตั้งมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน ผ่านการศึกษา และคำนวณด้วยคะแนน ESG ในการคัดเลือกหุ้นที่จะเข้าลงทุน

โดยกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก มีข้อดีคือ เป็นกองทุนเปิดที่ขายให้นักลงทุนไม่กำหนดเวลาในการไถ่ถอน นักลงทุนสามารถซื้อเมื่อเริ่มโครงการ และในระหว่างเวลาที่ถือหน่วยลงทุนก็สามารถซื้อหรือขายเมื่อไหร่ก็ได้ แตกต่างจากกองทุน Thai ESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยื่น เพื่อเป็นอีกทางเลือกของการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในกิจการที่เน้นความยั่งยืนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่จำเป็นต้องถือหน่วยลงทุนยาวนานถึง 8 ปีนับจากวันลงทุน ดังนั้นการมีกองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก จึงเข้ามาเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้ครอบคลุมทั้งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการวางแผนการลงทุนระยะสั้นกว่าการลงทุนในกองทุนระยะยาว ดังเช่น กองทุน Thai ESG

นอกจากนี้กองทุนเปิด เอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก มีจุดเด่น คือการใช้อัลกอริทึม (Algorithm) ในการคัดเลือกหุ้น และกองทุนจะมีการแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.10 ของ Net

Asset Value (NAV) เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้าน ESG อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอีกกองทุนหนึ่งของ XSpring AM ที่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ

อย่างไรก็ดี XSpring AM มีนโยบายที่จะเปิดกองทุน Thai ESG  เช่นกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนอย่างครบถ้วนในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งเป็นกองทุนที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ คือบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XSpring ที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG โดยคาดว่าจะสามารถเปิดขายได้ภายในไตรมาส 3-4 นี้