TM ขานรับเทรนด์ผู้สูงอายุ ปูทาง “The Parents Nursing Home”

TM ขานรับเทรนด์ผู้สูงอายุ ปูทาง “The Parents Nursing Home”

กรุงเทพฯ – บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) ขานรับสังคมผู้สูงอายุพุ่ง ปูทาง “ The Parents Nursing Home ” รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรักสุขภาพ โดย Smart Medical Gym รวมถึงเวชศาสตร์การฟื้นฟูกายภาพบำบัดโดยแพทย์แผนจีน - แผนไทย และแผนปัจจุบัน ภายใต้รูปแบบให้บริการครบทุกมิติ พร้อมประกาศปันผลในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท จ่อ XD วันที่ 25 เม.ย.นี้ และกำหนด วันที่ 15 พ.ค.2567

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกมาประกาศตัวเลขผู้สูงอายุว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete - aged Society) โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 13 ล้านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2576 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super - aged Society)” คือ มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน ธ.ค.66 จำนวนผู้สูงอายุ ภาคกลาง อยู่ที่ 5,201,324 คน คิดเป็นร้อยละ 39.82 ภาคตะวันออกเฉียง 4,131,668 คน คิดเป็นร้อยละ 31.62 ภาคเหนือ 2,112,408 คน คิดเป็นร้อยละ 16.17 และ ภาคใต้ 1,619,529 คน คิดเป็นร้อยละ 12.39

ดังนั้น บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ "The Parents Wellness and Rehabilitation Center" ในเครือ TM มองว่าจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยการพึ่งพิงแบบเต็มที่ หรือ Dependency ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสังคมสูงวัย ทั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับมาตรฐานสากล นักบริบาล รวมถึงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น  ทั้งนี้ จากปัจจัยดังกล่าวสอดรรับกับแผนดำเนินธุรกิจของ The Parents Nursing Home ที่ตอบโจทย์การให้บริการผู้สูงอายุครบทุกมิติ ซึ่งจากแผนธุรกิจที่สอดรับกับนโนยายสังคมผู้สูงอายุเชื่อว่าจะส่งผลเชิญบวกต่อบริษัทฯ ในอนาคคต

“The Parents มีเป้าหมายที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มที่ติดเตียง  โดยที่ผ่านมา The Parents ให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ หรือผู้ป่วยภาวะหลังการผ่าตัด ที่ต้องการรับการฟื้นฟู โดยมีบริการทั้ง Daycare  และ Home Care ภายใต้ความพร้อมด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ Smart Medical Gym รวมถึงให้บริการเวชศาสตร์การฟื้นฟูกายภาพบำบัด การผสมผสานกการรักษาทั้ง 3 ศาสตร์  ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน หรือ Conventional Medicine บวกกับการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็น Complementary Medicine และแพทย์ทางเลือก หรือ Alternative Medici

สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 702.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากการรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทจำนวน 657.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากการจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ ถุงมือผ่าตัด อุปกรณ์รองรับสารคัดหลั่ง เครื่องมือผ่าตัด เครื่องฟอกอากาศที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28.56 ล้านบาท รวมถึงยอดขายเครื่องวัดฮีโมโกลบินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากการให้บริการจากการดำเนินการให้บริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท  ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) จากการให้บริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The Parents อยู่ที่ 10.25 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลงวด ปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่  26 เมษายนนี้ โดยขึ้น XD วันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567