GPSC ต้อนรับ สนพ. ศึกษาดูงานโครงข่ายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคเอกชน

GPSC ต้อนรับ สนพ. ศึกษาดูงานโครงข่ายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคเอกชน

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการและคณะผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะกลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับ ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการโครงข่ายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์ควบคุมและสั่งการอัจฉริยะ (Control Command Center) หรือ CCC ภายในโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี (Glow SPP3) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ของกลุ่ม GPSC เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำนโยบายพลังงานในอนาคต ทั้งนี้ CCC ถือเป็นโครงการข่ายการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของภาคเอกชน ซึ่งสามารถแสดงผลการผลิตไฟฟ้าแบบ real-time และ synergy ต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการจัดส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้า