อเบอร์ดีน จัดงานสัมมนา “abrdn gather: Thailand Investment Forum 2024” แนะปรับพอร์ตกระจายการลงทุน รับมือความไม่แน่นอนเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก

อเบอร์ดีน จัดงานสัมมนา “abrdn gather: Thailand Investment Forum 2024” แนะปรับพอร์ตกระจายการลงทุน รับมือความไม่แน่นอนเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก

บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา “abrdn gather: Thailand Investment Forum 2024” ภายใต้หัวข้อ Investing in change - shaping opportunities ทั้งนี้งานสัมมนาจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจจะส่งต่อการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนและกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายและสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่ดี ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก

อเบอร์ดีนยังคงให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านเศรษฐกิจกับนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตให้กับแวดวงการเงินและการลงทุนในตลาดทุนไทยและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการจัดงานสัมมนาให้ความรู้และแนะนำกลยุทธ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปิดโลกการลงทุนให้กับลูกค้าและนักลงทุน

สัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก abrdn PLC ร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนในปีนี้ ได้แก่นาย Luke Bartholomew, Senior Economist, Global Macro Research

นาย David Smith, Senior Investment Director - Asian Equities นาย Min-Chow Sai, Head of Asia & North America Real Estate Investment Strategy – Real Assets นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์, Head of Fixed Income and Asset Allocation และนางสาว ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย, Head of Equities

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจสำหรับปีนี้ ยังให้ความสำคัญด้านลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) รวมไปถึงการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ และการมองการลงทุนที่เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้กับนักลงทุนในทุกสภาวะตลาด