DEXON ปักธงรายได้ปี 67 ทะลุ 700 ลบ. โชว์ Backlog เฉียด 280 ลบ. ล็อคมาร์จิ้น 35-40%

DEXON ปักธงรายได้ปี 67 ทะลุ 700 ลบ. โชว์ Backlog เฉียด 280 ลบ. ล็อคมาร์จิ้น 35-40%

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้สำหรับปี 2567 ไว้ที่ 704 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตราว 9% พร้อมตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 35-40% โดยสัดส่วนรายได้จะมาจากรายได้ภายในประเทศราว 406 ล้านบาท และรายได้จากต่างประเทศราว 298 ล้านบาท โดยในปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อรอส่งมอบ และรับรู้รายได้ หรือ Backlog อยู่ที่ 277 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายฐานธุรกิจไปสู่ตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป รวมถึงอเมริกาใต้ โดยบริษัทมี Global footprint ใน 40 ประเทศในทวีปยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ และลาตินอเมริกา

ในขณะที่ตลาดของธุรกิจให้บริการด้านการตรวจสอบทางวิศวกรรมในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดรวม 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 11% โดยบริษัทตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้นเป็นน 12% ด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดผ่านการเน้นการนำเสนอโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการยกระดับการให้บริการให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลประกอบการในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6% จากในปี 2565 ที่มีรายได้รวม 610 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 50 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 54 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 52% จากในปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 104 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.052 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD ในวันที่ 7 พ.ค. 2567 และจะจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทมีสาเหตุมาจากการรายได้จากการตรวจสอบระบบท่อลำเลียงโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ In-line inspection technology : ILI จำนวน 245.3 ล้านบาท มากที่สุดในกลุ่มรายได้หลักของบริษัท และเติบโต 7% จาก 229.6 ล้านบาทในปี 2565 และรายได้จากการตรวจสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน Conventional inspection technology มีจำนวน 112.8 ล้านบาท เติบโต 3% จาก 109.5 ล้านบาท รวมถึงรายได้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือ R&D  มีจำนวน 43 ล้านบาท เติบโต 1,296% จาก 3.1 ล้าน บาทในปี 2565 ในขณะที่รายได้จากการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคขั้นสูง หรือ (Advance Non-destructive testing: Advance NDT) มีจำนวน 218.8 ล้านบาท มีการเติบโตลดลง 11% จาก 245.2 ล้านบาทในปี 2565 และรายได้จากการบริการฝึกอบรมการตรวจสอบมีจำนวน 9.3 ล้านบาท เติบโตลดลง 12% จาก 10.6 ล้าน บาทในปี 2565 ในขณะเดียวกันกำไรสุทธิที่ลดลงมีสาเหตุมาจากต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น 20% และค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารเพิ่มขึ้น 21%

“เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ ปี 2567 เป้าหมายรายได้ที่สมเหตุสมผล สามารถบรรลุได้ และการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น ด้วยจำนวนงานในมือที่มีอย่างต่อเนื่อง  โดยเรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะประสบความสำเร็จจากการเติบโตของทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ธุรกิจการฝึกอบรม และธุรกิจงานตรวจสอบ รวมถึงการออกแบบ และซ่อมบำรุง ซึ่งในปี 2567 จะเป็นอีก Key Milestone และพัฒนาการที่สำคัญของเรา” ดร.มัลลิกากล่าว