บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง Underwriter ประกาศราคาขายหุ้น IPO 39.00 บาทต่อหุ้น

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง Underwriter ประกาศราคาขายหุ้น IPO 39.00 บาทต่อหุ้น

นายสุทธิเดช ถกลศรี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ผู้ทำการตลาด ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคชั้นนำของประเทศไทย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น NEO พร้อมด้วย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร (ที่ 4จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย ได้แก่ (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (2) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (4) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (5) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และ (6) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดย NEO จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 87.50 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย 39.00 บาทต่อหุ้น และจะเปิดจองซื้อวันที่ 28 – 29 มี.ค. และ 1 – 2 เม.ย. 2567