BPS เดินหน้าหาพันธมิตร ต่อยอดธุรกิจ ล่าสุดจับมือ ORN ติดตั้ง FTTx ในโครงการ

BPS เดินหน้าหาพันธมิตร ต่อยอดธุรกิจ ล่าสุดจับมือ ORN ติดตั้ง FTTx ในโครงการ

BPS ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี SMART HOME เดินหน้าเจรจาพันธมิตร เสริมความแข็งแกร่ง และต่อยอดธุรกิจ ตอกย้ำภาพหุ้น TECH ด้านอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดเซ็น MOU กับ อรสิริน (ORN) เข้าออกแบบและติดตั้งระบบไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร (FTTx) ในโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง  

นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า BPS มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและโซลูชั่นต่างๆเพื่อสร้างอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยแบบครบวงจร สู่ความเป็น SMART Home ตามแนวคิด “SMART Technologies for Better Lives Today”  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ พร้อมทั้งสามารถให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง และรองรับฟังก์ชั่นการใช้งานของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

BPS เล็งเห็นถึงการหาพันธมิตรที่มีแนวทางและนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างโอกาสและต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะพันธมิตรที่ให้ความสำคัญด้าน Green Home Solutions เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า BPS ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วย

ล่าสุดบริษัทได้เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบและแนวสูง เพื่อให้ BPS ในการพัฒนา จัดหา และติดตั้ง ระบบไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร (FTTx)  รวมทั้งอุปกรณ์ Smart Home หรือผลิตภัณฑ์ให้บริการสำหรับบ้านเบอร์ 5 แก่โครงการต่าง ๆ ของ อรสิริน โดยเริ่มนำร่องที่โครงการแนวสูง ได้แก่ โครงการ Arise (เจริญเมือง) , The Next (เจ็ดยอด) และThe Next (รวมโชค)

ทั้งนี้ BPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอาคาร สินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์โซลาร์เซล พร้อมทั้งให้บริการจัดหา ออกแบบ และติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลแบบติดตั้งบนหลังคา ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร (FTTX) และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ BPS เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งผู้ประกอบการ SME กลุ่มผู้รับเหมาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัย