โอสถสภาคว้า 2 รางวัล Thailand’s Most Admired Company และ Thailand’s Most Admired Brand ตอกย้ำความเป็นองค์กรและแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากที่สุด

โอสถสภาคว้า 2 รางวัล Thailand’s Most Admired Company และ Thailand’s Most Admired Brand ตอกย้ำความเป็นองค์กรและแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากที่สุด

จากการประกาศผลสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ โอสถสภาติดอันดับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคสูงสุดของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งโอสถสภาได้คะแนนสูงสุด ใน 5  ด้าน ประกอบด้วย การคิดค้นนวัตกรรม ผลการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการ และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้แบรนด์ “เอ็ม-150” ยังได้รับเลือกให้เป็น Most Admired Brand หรือแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มเครื่องดื่มบำรุงกำลัง โดยมีแบรนด์ “ลิโพ” ครองอันดับ 2 ในกลุ่มนี้ด้วย ผลการสำรวจดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันที่ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำและความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอสถสภา กล่าวว่า “โอสถสภาภูมิใจ และขอบคุณในความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่ทำให้เราได้รับ 2 รางวัลอันทรงคุณค่านี้ ทั้งในระดับองค์กรและระดับแบรนด์  โอสถสภาจะมุ่งมั่นเพื่อเป็นพลังเสริมสร้างชีวิตให้กับผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน พร้อมเติบโตยืนหยัดเคียงข้างคนไทยและสังคมไทยตลอดไป”