OR คว้า 5 รางวัล ในงาน 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจมากที่สุด

OR คว้า 5 รางวัล ในงาน 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจมากที่สุด

OR คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company พีทีที สเตชั่น คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand และ Innovation Brand Award และ พีทีที ลูบริแคนท์ส คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand และ Global Thai Brand Award ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจผู้บริโภค

คุณสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย คุณไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น และคุณพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมรับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในฐานะบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน โดย พีทีที สเตชั่น ได้รับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand ครองอันดับ ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ติดต่อกันเป็นปีที่ 21 และรางวัลพิเศษ Innovation Brand Award แบรนด์ที่มีนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์นำเสนอออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ในด้านของ พีทีที ลูบริแคนท์ส ได้รับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand รักษาตำแหน่งอันดับ ในหมวดยานยนต์ กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ติดต่อกันเป็นปีที่ 15 และรางวัลพิเศษ Global Thai Brand Award ในฐานะแบรนด์ที่มีนวัตกรรมนำเสนอออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่า พีทีที สเตชั่น และ พีทีที ลูบริแคนท์ส เป็นแบรนด์สถานีบริการน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอันดับ มากอย่างยาวนาน

รางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company และ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Brand โดย BrandAge จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 ซึ่งเป็นผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศด้วยความโปร่งใสตามหลักการวิจัยอย่างมีมาตรฐานผ่านความร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในทุกภูมิภาค จากธุรกิจ 11 หมวด 85 กลุ่ม จนได้ผลสำรวจที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ เพื่อยกย่องแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บริโภค ปัจจุบัน พีทีที สเตชั่น ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ โดยมีจำนวนสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ครอบคลุมทั่วประเทศรวมกว่า 2,200 แห่ง และในต่างประเทศรวมกว่า 400 แห่ง สำหรับ พีทีที ลูบริแคนท์ส น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยมานานกว่า 45 ปี และส่งออกไปจำหน่ายแล้วกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น และ พีทีที ลูบริแคนท์ส ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมมองหาโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการเติมเต็มให้กับผู้คม ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน