NAM จรดปากกา MOU ร่วมกับ B. BRAUN ร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง “Nam Academy” และ “Aesculap Academy” ยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

NAM จรดปากกา MOU ร่วมกับ B. BRAUN ร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง “Nam Academy” และ “Aesculap Academy” ยกระดับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) ร่วมกับ บจก. บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “Nam Academy” และ “Aesculap Academy” ซึ่งนับเป็นความร่วมมือจากองค์กรภาคธุรกิจที่แข็งแกร่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ แบ่งปันความเชี่ยวชาญ ขยายขีดความสามารถ มุ่งสู่การให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (NAM) ผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลตามมาตรฐานสาธารณสุข  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด (B. Braun (Thailand) Ltd.) บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนี ในหัวข้อ "ความร่วมมือด้านวิชาการและโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้งานการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานงานปราศจากเชื้อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์" โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง “Nam Academy” (นำ อะคาเดมี่) โดย NAM และ “Aesculap Academy” (เอสคูแลป อะคาเดมี่) โดย B. Braun (Thailand) ต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการผ่านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้ เป็นเสมือนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนขยายขีดความสามารถและศักยภาพด้านงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อสู่มาตรฐานระดับสากล

“จากบทบาทการเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสาธารณสุข ในวันนี้ “นำวิวัฒน์” เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ การดูแลและการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ และทำให้ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล ความร่วมมือเพื่อการผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร “นำวิวัฒน์” และ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย Nam Academy และ Aesculap Academy ก่อให้ให้เกิดแรงผลักดันในด้านการพัฒนาหลักสูตร ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการใช้ การดูแลและการทำความสะอาด และทำลายเชื้อในระดับปราศจากเชื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูงสุด” นายวิโรจน์ กล่าว

ด้าน นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การที่ทั้งสององค์กรได้ผนึกกำลัง ผสานความแข็งแกร่งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการจัดฝึกอบรม โดยมีนำ อะคาเดมี่ (Nam Academy) และเอสคูแลป อะคาเดมี่ (Aesculap Academy) นั้น สะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปฏิเสธมิได้ว่า กระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization Processes) รวมถึงการจัดการเครื่องมือผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อหน่วยงานหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงบทบาทของบุคลากรการแพทย์และความสำคัญของผู้ป่วยเสมอมา การลดความท้าทายในการปฏิบัติงานและการผลักดันเพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพในระดับมาตรฐานเป็นความมุ่งมั่นของเราเสมอมา เพราะเราเชื่อมั่นว่าการแบ่งปันความเชี่ยวชาญจะสามารถช่วยปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “One Together: For Safety in Medical Device Reprocessing” นำโดย คุณนันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย อาจารย์ศิริพร รัตนเลิศ นายกสมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย) คุณกนกกาญจน์ ขำอ่อน (Deputy Division Head of Commercial Excellence) บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด  และคุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ