โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company บริษัทที่มีความโดดเด่น กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand's Most Admired Company บริษัทที่มีความโดดเด่น กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า ขึ้นรับรางวัล  Thailand's Most Admired Company 2023-2024  บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นอันดับ 3 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับแบรนด์ และบริษัทที่มีผู้บริโภคเชื่อถือมากที่สุด และมีศักยภาพเชิงการแข่งขัน มีการขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในด้านความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้