“DR “SINGTEL80” เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

“DR “SINGTEL80” เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ อารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่าย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ “SINGTEL80” ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิงหุ้น Singapore Telecommunications Limited ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของสิงคโปร์ ออกโดยธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 1 ม.ย. 2567 ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล DR ใหม่ได้ที่ www.krungthai.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr