EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

EA คว้ารางวัลเกียรติยศ ”สุดยอดองค์กรแห่งปี” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA คว้ารางวัล Thailand Top Company Award 2024 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมี นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าว มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย

นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน EA เปิดเผยว่า กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และสถานีชาร์จ EA Anywhere เป็นต้น

EA เป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 17 องค์กรของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด สิ่งสำคัญคือ เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยี คิดค้นโดยฝีมือคนไทย ไม่ใช่แค่รับจ้างผลิต เราพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา” นายฉัตรพลกล่าว

นายฉัตรพลกล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีหลายประเทศใช้โอกาสด้านเทคโนโลยีพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต ในภาคธุรกิจของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวด้วยนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศเช่นเดียวกัน และสิ่งสำคัญคือ การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์  จึงจะแข่งขันได้อย่างทัดเทียม EA เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พร้อมปรับตัว ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเทรนด์ของโลก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้กับ EA นับเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความพยายามทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติ