LIV-24 ต้อนรับทีมผู้บริหารกรุงไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะของศูนย์ Command Centre

LIV-24 ต้อนรับทีมผู้บริหารกรุงไทย เยี่ยมชมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะของศูนย์ Command Centre

นางสาวนิรมล ดิเรกมหามงคล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย LIV-24 Living Technology บริษัท ลิฟ-24 จำกัด  ให้การต้อนรับนายศักดา  ตั้งจิตต์ชูวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารอาคารและจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทีมผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย  เข้าเยี่ยมชมศักยภาพการทำงานทุกขั้นตอนของศูนย์ Command Centre ที่ควบคุมสังเกตการณ์จากส่วนกลางครบทุกฟังก์ชันด้วยเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะแบบ 360 องศาและระบบดูแลวิศวกรรมอาคารแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้าน Security Solution เทคโนโลยีผสานประสบการณ์การทำงานของคน ช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การดูแลคนเข้าออกอาคารแบบไร้สัมผัสด้วย Visitor Management System และ License Plate Recognition เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้คน ดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินที่มีค่า รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจธนาคารไทยที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด  ณ  บริษัท ลิฟ-24 จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

ข้อมูลจากภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. คุณประดิฐ จุลเสวี   Fiest Vice President  Real Estate Business Team 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. คุณฐายิกา  นิลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  3. คุณศักดา ตั้งจิตต์ชูวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารอาคารและจัดซื้อจัดจ้าง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  4. คุณนิรมล ดิเรกมหามงคล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย LIV-24 Living Technology บริษัท ลิฟ-24 จำกัด  
  5. คุณวิชาญ  ไพสิฏฐานันท์  ผู้อพนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  6. คุณวรรณศักดิ์ ไกรวุฒิธนากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย LIV-24 Living Technology บริษัท ลิฟ-24 จำกัด  
  7. คุณอานัด ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานปฎิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)