KH Academy ปิดคอร์ส Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1

KH Academy ปิดคอร์ส Prep for Investment Analyst รุ่นที่ 1

สถาบันการเรียนรู้ KH Academy จัดพิธีปิดหลักสูตร Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รุ่นที่ 1 โดยมีนายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และมีนายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เป็นตัวแทนทีมวิทยากรกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร พร้อมด้วยนาย Avin Sony, Head of Global Sales, CGS International Securities (Thailand) Co.,Ltd และนายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ Head of Research บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันการนำเสนอแผนการวิเคราะห์การลงทุน จากกิจกรรม Workshop ระหว่างการฝึกอบรม โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ KH Academy อาคารชาญประภา ชั้น 2 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร