NAM มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เดินหน้าลุยธุรกิจสร้างผลงานนิวไฮ

NAM มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เดินหน้าลุยธุรกิจสร้างผลงานนิวไฮ

นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ISH) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) และถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยการเก็บซื้อหุ้นเพิ่มจำนวนประมาณ 12.5 ล้านหุ้น หรือประมาณ 1.78% ส่งผลให้สัดส่วนถือครองหุ้นของ ISH เพิ่มขึ้นเป็น 6.77% นั้นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การที่กลุ่มพฤกษาฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ NAM ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ ตอกย้ำความสนใจของกลุ่มพันธมิตรบนพื้นฐานความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและผลิตเครื่องมือแพทย์ของบริษัท ที่เน้นการเติบโต และขยายธุรกิจด้านการแพทย์ระยะยาว สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้จะเห็นความร่วมมือระหว่าง NAM กับกลุ่มพันธมิตรทั้ง กลุ่มปตท. กลุ่มพฤกษา กลุ่มดับบลิวเอชเอ มากขึ้น”

ในปี 2567 นี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตแบบ Organic growth จากธุรกิจหลักประมาณ 13-15% จากปีก่อน โดยคาดการณ์ปริมาณความต้องการเข้ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ส่งผลให้การดูแลความปลอดภัยในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายฐานรายได้ของกลุ่ม Healthhcare Industry โดยยังคงมุ่งเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิมซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนประมาณ 1,400 แห่งทั่วประเทศ และเตรียมรุกขยายการผลิตเครื่องมือแพทย์เข้าสู่กลุ่ม Healthcare Consumer  มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และเดินหน้าขยายตลาดงานขายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และงานบริการ ซึ่งถือเป็นรายได้ประจำ มีสัดส่วนรวมอยู่ที่ 40% ให้ขยับเป็น 50% เพื่อกระจายความเสี่ยงการรับรู้รายได้ทางใดทางหนึ่งเป็นหลัก พร้อมกับอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการลงทุนในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในประเทศและระดับภูมิภาค ผลักดันผลงานนิวไฮต่อเนื่อง