KH Academy ปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 1

KH Academy ปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 1

นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสถาบันการเรียนรู้ KH Academy พร้อมกันนี้ นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy ได้มอบทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ทีมนิสิตนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันการนำเสนอแผนการลงทุน จากกิจกรรม Workshop โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ KH Academy อาคารชาญประภา ชั้น 2 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร