MTW จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี 2:1 ย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้าโตเท่าตัว

MTW จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี 2:1 ย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้าโตเท่าตัว

นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW ผู้นำธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มี Market Share เป็นอันดับหนึ่ง จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติผ่านการอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

พร้อมทั้ง ไฟเขียวการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) จำนวนไม่เกิน 337,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) มีกำหนดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท  รวมทั้ง อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) ดังกล่าว และยังไม่มีแผนเพิ่มทุนเพื่อลงทุนรอบใหม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ขยายโรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจจักรยานยนต์เรียบร้อย เดินหน้ารับอานิสงส์ประเทศไทยสู่ EV Hub

ด้าน นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึง ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริหารงานภายใต้บริษัทย่อย คือ บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (DECO) เป็นธุรกิจที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมนโยบายส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ ซึ่งบริษัทมีการจำหน่ายหลักผ่านตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทน และสาขามากกว่า 200 แห่ง ซึ่งเป็นทั้งศูนย์จำหน่าย และศูนย์บริการหลังการขาย และอยู่ระหว่างเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพิ่ม ด้วยความพร้อมของโรงงานใหม่สามารถรองรับกำลังการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ถึง 200,000 คัน/ปี  มั่นใจสนับสนุนรายได้ปีนี้ MTW โตอีกเท่าตัวตามเป้าหมาย ในด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ส่งสัญญาณการเติบโตที่ดี จากกำลังการผลิตใหม่ และประโยชน์ทางภาษีนำเข้าและ BOI