NAM ลุยขยายฐานลูกค้า ดันรายได้พุ่ง

NAM ลุยขยายฐานลูกค้า ดันรายได้พุ่ง

บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) ผู้นำธุรกิจผลิต-จัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ No.1 ในไทย มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งในส่วนกลุ่มโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลินิก ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางการแพทย์กว่า 1,200 แห่ง ด้านบิ๊กบอส "วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ" ยังมีแผนขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม  Non-Healthcare Segment อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมอาหารและยา สถานศึกษา ที่ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความสะอาด ตั้งเป้าขยายทั้งฐานลูกค้าทั้งรายได้ ผลักดันผลงานเติบโตอย่างมั่นคง