DMT แจกกระเป๋ากันง่วงช่วงสงกรานต์

DMT แจกกระเป๋ากันง่วงช่วงสงกรานต์

วันนี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมคณะผู้บริหาร  ลงพื้นที่มอบกระเป๋ากันง่วง ลดอุบัติเหตุ ประกอบไปด้วยน้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์  และยาหม่องน้ำสมุนไพรฝีมือผู้สูงอายุจากชุมชนพลอยไพลิน เขตดอนเมือง ให้กับผู้ใช้ทาง ตามโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีที่ 14" เพื่อให้คนขับบรรเทาอาการง่วง เหนื่อยล้า  เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ณ ด่านดินแดง 1