ผถห. SISB อนุมัติจ่ายปันผลปี 66 อัตรา 0.31 บ./หุ้น

ผถห. SISB อนุมัติจ่ายปันผลปี 66 อัตรา 0.31 บ./หุ้น

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา (ที่4 จากขวา) ประธานกรรมการ และคุณยิว ฮอค โคว (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้