“บิทูเมน มารีน” บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ

“บิทูเมน มารีน” บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท บิทูเมน มารีน จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญา กับ บริษัท ซูมิโช มารีน จำกัด และ บริษัท ซาซากิ ชิปบิลดิ้ง จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ในการสั่งสร้างเรือขนส่งยางมะตอย ขนาด 8,000 DWT ใช้เครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขนส่งได้ไกลถึง 13,500 ไมล์ทะเล มีความเร็วที่ 14 น็อต ซึ่งเรือลำใหม่นี้จะส่งเสริมศักยภาพกองเรือขนส่งยางมะตอย ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 8 ลำเรือ  ที่มีขนาดระวางบรรทุกตั้งแต่ 1,200 ถึง 12,000 DWT ให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนการขายยางมะตอย ไปยังลูกค้าของบริษัทฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์