บล. ดาโอ เพิ่มทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้าและนักลงทุน

บล. ดาโอ เพิ่มทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้าและนักลงทุน

กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2567 : นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (บล. ดาโอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  9 เมษายน ที่ผ่านมา บล. ดาโอ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทอีก 240 ล้านบาท และได้ทำการจดทะเบียนทุนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด 1,192.25 ล้านบาท การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดย บล. ดาโอ มีแผนที่จะพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ระบบงานและผลิตภัณฑ์ บุคลากร และช่องทางการติดต่อสื่อสารและการให้ความรู้ด้านการลงทุน

ด้านระบบงานและผลิตภัณฑ์ บล. ดาโอ มีแผนที่จะพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแลกเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้สะดวกมากขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน DAOL LIFE ควบคู่กับการพัฒนาแพลตฟอร์ม DAOLSEC Smart Foreign จากเดิมที่ลงทุนได้เฉพาะหุ้นต่างประเทศ จะพัฒนาให้ลูกค้าสามารถซื้อขายกองทุนรวมในต่างประเทศได้โดยตรง และสามารถลงทุนในลักษณะของการจัดพอร์ตการลงทุน (Portfolio Module) ได้อีกด้วย 

ด้านบุคลากร บริษัทมีแผนในการขยายทีมนักกลยุทธ์การลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งทีมผู้แนะนำการลงทุน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และขยายฐานลูกค้ากลุ่ม High net worth  

การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยล่าสุดบริษัทได้เพิ่มช่องทาง Line official account : @daolsec หรือคลิก https://lin.ee/XOGFvyA  เพื่ออัปเดตข่าวสารการลงทุนและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและนักลงทุน และมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการลงทุนและการใช้แพลตฟอร์มการลงทุนต่าง ๆ  ตลอดทั้ง มีแผนที่จะร่วมมือกับสื่อต่าง ๆ และอินฟลูเอนเซอร์ในการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

บล. ดาโอ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ซึ่งถือหุ้น 88% โดยบริษัท DAOL Investment & Securities (DAOL IS) ประเทศเกาหลีใต้ และด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจมากขึ้น โดย บล. ดาโอ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและนักลงทุน ภายใต้วิสัยทัศน์ DAOL, your lifetime financial partner ดาโอ เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ” นายณัฐพงศ์ กล่าว