SAFE ร่วมจัดงานสัมมนา PGTSeqA

SAFE ร่วมจัดงานสัมมนา PGTSeqA

นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณสุจินต์ จันทร์จำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการ และ คุณชนิดา พัธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) พร้อมด้วย MR. CHAIM JALAS PH.D. CEO & Director of Technology Development at JUNO Genetics US และ MR. CHRISTIAN S. OTTOLINI Head of Embryology, Juno Genetics, Rome, Italy ร่วมกับ NGG จัดงาน “PGTSeqA Workshop and Hands-on” เพื่อให้ความรู้และเตรียมการเข้าสู่แพลตฟอร์มการตรวจใหม่ที่ทรงพลัง และแม่นยำที่สุดในตลาดตอนนี้ สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์ ที่ส่งตรวจ PGT-A กับ NGG โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมในตัวอ่อนก่อนการฝังตัวที่เรียกว่า PGTSeq จาก Juno Genetics เข้ามาใช้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างคักคัก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น เกสรอัมรินทร์ ราชประสงค์ ในช่วงวันที่ 3-4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา