TIA ล่องใต้! เดินหน้าจัด Class Action สัญจรหาดใหญ่

TIA ล่องใต้! เดินหน้าจัด Class Action สัญจรหาดใหญ่

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ล่องใต้ จัด Class Action สัญจรอำเภอหาดใหญ่เป็นแห่งที่ 2 ชวนทนายความอาชีพทั่ภาคใต้  ร่วมอบรมเชิงลึก หลักการ เหตุผล และเงื่อนไขของการดำเนินคดีแบบกลุ่มคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ รับข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตรงจากผู้พิพากษาศาลสูงอบรมจบรับทันที วุฒิบัตร ใช้เป็นCERTIFICATE ได้จริงในอาชีพทนายความยืนยันผ่านการอบรมเพิ่มความรู้คดีด้านตลาดทุน 

คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(TIA) องค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน เพื่อความยั่งยืนที่อยู่คู่ตลาดทุนไทยมากว่า 35 ปี เปิดเผยว่า “การเดินหน้าให้ความรู้เรื่อง การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ยังคงเป็นภารกิจหลักของสมาคมในปีนี้ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action” เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีเครื่องมือในการปกป้องนักลงทุนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการลงทุน

ทั้งนี้การสัญจรที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นการจัดสัญจรครั้งที่2 ของสมาคมในปีนี้ โดยได้รับความสนใจจากทนายความอาชีพในจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกว่า 100 คน

คุณสิริพร จังตระกูล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวเพิ่มเติม ว่า การจัด “Class Action สัญจร ปีนี้ใน 9จังหวัด ทาง TIA ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งหมดจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และเป้าหมายของการจัดสัญจรให้ความรู้เชิงลึกทั้งทางทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติและการนำมาใช้ในอาชีพจริงให้กับทนายความอาชีพทั่วประเทศไทย ในการนำกฎหมาย Class Action มาใช้ในตลาดทุนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลและปกป้องนักลงทุน ดังนั้นการเติมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเป็นส่วนสำคัญให้การบังคับใช้กฏหมายมีประสิทธิภาพ

“การเดินหน้าให้ความรู้ Class Action กับทนายความอาชีพเป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วม  และเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการที่ทาง TIA ได้ทำ MOU กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมถ์เมื่อปีที่ผ่านมา” เลขาธิการสมาคมกล่าว

คุณสิริพร กล่าวว่า การสัญจรและอบรมเรื่อง Class Action ในปีนี้ ช่วงเช้าทนายอาชีพที่เข้าอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีกลุ่ม” บรรยายโดย ท่านพงษ์เดช วานิชกิตติกูล รองประธานศาลอุธรณ์ ช่วยงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาและอบรมเรื่อง “การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีหลักทรัพย์” บรรยายโดย ท่านชลวัชร อัศวพิริยอนันต์ รองเลขานุการศาลฎีกา ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนตรงจากท่านผู้พิพากษาศาลสูง  ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการสอบวัดผลประมวลความรู้ประเมินกระบวนการวิชาชีพ  พร้อมให้วุฒิบัตรกับผู้เข้าอบรม  เพื่อจะเป็นการยืนยันว่าตลาดทุนไทยจะมีทนายความอาชีพที่มีความรู้ด้านคดีตลาดทุน

ด้านคุณกรณัท เจริญศิลป์ ประธานสภาทนายความ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ต้องขอบคุณทาง TIA ที่จัดสัญจรให้ความรู้กับทนายความอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบClass Action เพราะในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทนายความต้องมีการปรับตัว เพิ่มความรู้ใหม่ๆ เข้ามา และเป็นการเพิ่มโอกาสในอาชีพให้กับทนายความ  อีกทั้งจะเป็นการเชื่อมร้อยกลุ่มคนเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อในการทำคดีในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะคดีด้านตลาดทุน

คุณสิริพร กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2558 ว่า คืบหน้าไปมากแล้วภายในปีนี้จะเห็นโครงร่างที่จัดเจน และจะเห็นศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นในตลาดทุนไทย โดยในขณะนี้ได้มีประเด็นด่วนที่เข้ามาเป็นตัวเร่ง คือ กรณี STARK ที่ล่าสุดทางสมาคมฯได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมความเสียหายให้กับนักลงทุนที่เข้าลงทุนในหุ้น STARK เป็นขั้นสุดท้ายและได้ส่งลิ้งค์เพื่อลงทะเบียนก่อนจะสรุปทั้งหมดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป