ผถห.“TM” ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 66 อัตรา 0.033 บาทหุ้น จ่อ XD 25 เม.ย.นี้

ผถห.“TM” ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 66 อัตรา 0.033 บาทหุ้น จ่อ XD 25 เม.ย.นี้

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ (กลางขวา) ประธานกรรมการบริษัท นางสุนทรี จรรโลงบุตร (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ บมจ. เทคโนเมดิคัล หรือ “TM” ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 เมษายนนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 พร้อมประกาศเดินเกมรุก “The Parents Wellness and Rehabilitation” หลังผนึกพาร์ทเนอร์ บริษัท แสนปิติ จำกัด รองรับขยายฐานการให้บริการศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนรักสุขภาพ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เทคโนเมดิคัลเมื่อเร็วๆ นี้