TKN จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.15 บาท

TKN จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.15 บาท

นายยุทธ วรฉัตรธาร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 โดยที่ประชุมอนุมัติงบการเงินปี 2566 ที่มีรายได้จากการขาย 5,323.4 ล้านบาท สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 และมีกำไรสุทธิ 743 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 6 ปี พร้อมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้ง 2 งวดก่อนหน้า ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ตามลำดับ จึงเตรียมจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นี้ ถือเป็นการตอบแทนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น TKN ทุกท่าน