“TERA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

“TERA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านไอที และให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ในวันที่ 24 เมษายน 2567 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 420 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TERA