BRR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid ประจำปี 2567 ผถห. เคาะจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น – ชูสตอรี่ ESG สู่ความยั่งยืน

BRR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid ประจำปี 2567 ผถห. เคาะจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น - ชูสตอรี่ ESG สู่ความยั่งยืน

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR พร้อมด้วยคณะกรรมการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมสยาม โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 162,420,073.20 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

สำหรับกลยุทธ์ธุรกิจในปีมังกรทองนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้เติบโตราว 20% จากปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 20% รวมถึงสามารถทำราคาน้ำตาลได้สูงขึ้นกว่าปีก่อน อีกทั้ง ยังได้ปัจจัยสนับสนุนเรื่องค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง โดยในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 35-36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการส่งออกประมาณ 80% ของรายได้รวม

โดยก่อนหน้า บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่กระบวนการหีบอ้อยไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัจจัยบวกจากราคาขายน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า อีกทั้ง ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และราคาแม่ปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้ผลประกอบการจากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและธุรกิจปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทออกมาดีกว่าที่คาดไว้

BRR มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยในปี 2567-2570 วางเป้าหมายดำเนินการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร พร้อมตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมการดำเนินงานให้ลดลง รวมทั้งผลักดันให้โรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 แห่งในเครือ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 หรือระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด หรือ BSF (บริษัทในเครือ) ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร่วมทั้งตั้งเป้าลดปริมาณการเผาอ้อยและเพิ่มปริมาณอ้อยสดให้ได้ถึง 98% เพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก