‘STA’ แบ่งปันองค์ความรู้ในงานมหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย – จีน 2024 ครั้งที่ 2

‘STA’ แบ่งปันองค์ความรู้ในงานมหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย - จีน 2024 ครั้งที่ 2

ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งยางสีเขียวหรือ The Green Rubber Company ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ล่าสุดผู้บริหารรุ่นใหม่ ‘ประภัสสร ปัญญาภิรมย์’ Strategic Branding and Digital Product Marketing Manager และ ‘พีระพงษ์ เซี่ยะ’ Marketing Section Head บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA ร่วมแชร์องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการยางมีพิกัด (GPS) ข้อกำหนดและมาตรการ EUDR ว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าที่กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจะเริ่มบังคับใช้ในสิ้นปีนี้ และ Sri Trang Ecosystem สู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราไทย ในงานมหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย - จีน 2024 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดระยอง ที่จัดโดยการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสหพันธ์สวนยางแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทย แบบนี้ต้องกด Like ให้กับ STA แบบรัวๆ