KCC ดีเดย์!!! เปิดให้แลกหุ้น KCCAMC เป็นหุ้น KCC โฮลดิ้ง อัตรา 1:1 ตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น เริ่ม 26 เมษายน-12 มิถุนายนนี้ โดย KCC จะทำคำเสนอซื้อหุ้น KCCAMC โดยจ่ายหรือแลกเป็นหุ้น KCC

KCC ดีเดย์!!! เปิดให้แลกหุ้น KCCAMC เป็นหุ้น KCC โฮลดิ้ง อัตรา 1:1 ตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น เริ่ม 26 เมษายน-12 มิถุนายนนี้ โดย KCC จะทำคำเสนอซื้อหุ้น KCCAMC โดยจ่ายหรือแลกเป็นหุ้น KCC

KCC เดินหน้าตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น ประกาศแลกหุ้น “KCCAMC” เป็นหุ้น KCC โฮลดิ้ง  ในอัตราการแลกหุ้น 1:1 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ลดข้อจำกัดด้านการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย KCC จะทำคำเสนอซื้อหุ้น KCCAMC ทั้งหมด เพื่อแลกหรือจ่ายเป็นหุ้น KCC หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการแลกหุ้น จะดันหุ้น KCC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai แทนหุ้น KCCAMC ทันทีในวันเดียวกัน ย้ำผู้ถือหุ้น KCC ยังมีสิทธิเต็มเหมือนตอนถือหุ้น KCCAMC

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)(KCCAMC) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายและการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (“แผนปรับโครงสร้างฯ”) ด้วยการจัดตั้ง บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้ง” หรือ “KCC”) ว่า ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2567-12  มิถุนายน 2567 ทาง KCC ในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง จะเปิดให้มีการแลกหุ้น KCCAMC จากผู้ถือหุ้น

โดยตามขั้นตอน KCC จะประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ KCCAMC จากผู้ถือหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน KCC เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้น KCCAMC ในอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ KCCAMC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KCC  

ทั้งนี้ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น KCC จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แทนหุ้น KCCAMC ที่จะถูกเพิกถอนในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นของ KCCAMC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะเป็นผู้ถือหุ้นของ KCC ซึ่งหุ้นสามัญของ KCC มีลักษณะสอดคล้องกับหุ้น KCCAMC และมีสิทธิไม่ด้อยกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของ KCCAMC ที่เคยได้รับทุกอย่าง

 “การประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ KCCAMC โดย KCC ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KCCAMC เมื่อ 11 กันยายน 2566 ซึ่งมีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ลดข้อจำกัดด้านการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว” นายทวีกล่าว

สำหรับในขั้นตอนในการทำคำเสนอซื้อหุ้น KCCAMC จากผู้ถือหุ้นนั้น จะมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (“Trinity”) เป็นตัวแทนในการรับซื้อโดยมีระยะเวลาในการรับซื้อทั้งหมด 30 วันทำการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-343-9500,  02-343-9630-3202-343-9634-46 ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามารถยกเลิกการเสนอขายได้คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

นายทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกฐานะเป็นโฮลดิ้งจะทำให้บริษัทมีโอกาสเข้าประมูลซื้อหนี้ได้หลากหลายมากขึ้น และจะสนับสนุนให้การเติบโตของบริษัทดีขึ้นด้วย ซึ่งผลดำเนินงานของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง นับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยในปี 2566 บริษัทกำไรสุทธิ 88.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.77% และมีรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ 191.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.15 % เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกเบี้ยสูงขึ้นจากการขยายพอร์ตลูกหนี้ NPL ของบริษัท รวมถึงรายได้จากการรับชำระหนี้ และรายได้จากการขาย NPA ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน  รวมทั้งบริษัทนอกยังมีรายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์เพิ่มขึ้น