GUNKUL ลุยขยายพอร์ตพลังงานทดแทน

GUNKUL ลุยขยายพอร์ตพลังงานทดแทน

คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมกันนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภาพรวมธุรกิจปี 2567 จะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผน  โดยตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากการทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog และบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้