PPS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

PPS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายประสงค์ ธาราไชย (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ดร.พงศ์ธร ธาราไชย  (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธัช ธงภักดิ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ดร.ธีรธร ธาราไชย (ซ้าย) กรรมการบริษัท  พร้อมคณะกรรมการบริษัท บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บมจ. โปรเจค  แพลนนิ่ง เซอร์วิส เมื่อเร็วๆนี้