ผถห.DMT ปลื้ม ปี 66 รับแล้ว 1.05 บาทต่อหุ้น รับเพิ่มอีกหุ้นละ 0.15 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 พ.ค. เตรียมรับทรัพย์ 24 พ.ค.นี้

ผถห.DMT ปลื้ม ปี 66 รับแล้ว 1.05 บาทต่อหุ้น รับเพิ่มอีกหุ้นละ 0.15 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 พ.ค. เตรียมรับทรัพย์ 24 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้นบมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) สุดปลื้ม! โหวตรับมติจ่ายปันผลงวดปี 66 หุ้นละ 0.15  บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 3 พ.ค. และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 24 พ.ค.นี้ ฟากบิ๊กบอส “ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย” ระบุปี 67 ตั้งเป้ารายได้โต 10% ตามคาดการณ์ปริมาณจราจร 1.16 แสนคันต่อวัน ประกาศเดินกลยุทธ์ New Business Venture ด้วยการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 177.18 ล้านบาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567  โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้ว 3 ครั้งในปี 2566 ที่ผ่านมาในอัตรารวมหุ้นละ 1.05 บาท เป็นจำนวนรวมในอัตราหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานงวดปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) บริษัทฯ มีรายได้ค่าผ่านทาง จำนวน 2,324.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนที่มีรายได้ค่าผ่านทาง จำนวน 1,832.08 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน จำนวน 25.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175% และรายได้อื่น จำนวน 5.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,003.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 780.58 ล้านบาท ซึ่งในปี 2566 มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันรวม 106,907 คัน เพิ่มขึ้น 25.16% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันรวม 85,417 คัน

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน ตามคาดการณ์ปริมาณการจราจรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 116,000 คันต่อวัน จากปี 2566 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 106,907 คันต่อวัน สอดคล้องกับแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น มาตรการฟรีวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน จำนวน 8.5 ล้านคนในปีนี้ ส่งผลให้คาดว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยปี 2567 จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

พร้อมกันนี้ DMT ได้ประกาศเน้นกลยุทธ์ New Business Venture เพื่อความยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ด้วยการเพิ่มธุรกิจและแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาได้จัดตั้ง บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด ประกอบธุรกิจตรวจสอบและซ่อมบำรุงด้านงานวิศวกรรมโยธา ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจหลัก ที่ปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐทุกส่วน ทั้งงานทางด่วน-ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง-ส่วนต่อขยายทางยกระดับ และโครงการทางด่วนอื่น ๆ รวมไปถึงทางเชื่อมและโครงการที่ไม่ใช่ทางด่วนหรือทางพิเศษ