‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น

‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น

นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 6 จากซ้าย)  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางขันทอง อุดมมหันติสุข (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการ นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาท ต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.75 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงินปันผล 23 พฤษภาคม 2567 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์ “INDEX NEXTPERIENCE & BEYOND +SUSTAINABLE FUTURE”  สร้างการตลาดในใจคนสู่ความยั่งยืน ณ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้