GIFT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเดินหน้าลุยทุกกลุ่มธุรกิจตามแผน

GIFT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเดินหน้าลุยทุกกลุ่มธุรกิจตามแผน

บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ GIFT นำโดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยถือเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใต้การนำของคณะกรรมการและผู้บริหารใหม่ ที่ได้เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมผลักดันการเติบโตของ GIFT สู่เป้าหมายรายได้ 2,500 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2567